Zapisz się: na kurs/szkolenie
Strona główna img Aktualności img I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - partner merytoryczny konferencji
i Eliks Audytorska Sp. z o.o. zapraszają na

I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców
- KONEL

4 października 2018 roku  
Wrocław, Hala Stulecia, Centrum Kongresowe

KONEL to unikatowe wydarzenie łączące dwa obszary biznesowe i służące wymianie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu outsourcingu usług księgowych.
Celem konferencji jest identyfikacja stanu współpracy oraz poszukiwanie rozwiązań przy-szłościowych pomiędzy biurami rachunkowymi
a przedsiębiorcami. W programie pojawią się kwestie, które stanowią najbardziej newral-giczne obszary funkcjonowania współpracy przedsiębiorców z biurami rachunkowymi.
Dobór wykładowców i panelistów, będących wybitnymi profesjonalistami w zakresie ra-chunkowości i biznesu, gwarantuje wysoki poziom wydarzenia.
Dokumentem kończącym I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych i Przedsię-biorców będzie wypracowana DEKLARACJA
DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad zapewniających wysoką jakość współpracy pomiędzy księgowym i przedsiębiorcą.Więcej informacji i rejestracja na stronie www.konferencjakonel.eu

Agenda

8.30-9.00 Rejestracja uczestników; kawa; networking

9.00 Otwarcie konferencji
wystąpienia:
Artur Wyglądała, Prezes Eliks Audytorska Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis
prof.dr hab.inż. Zbigniew Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
dr inż. Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Udział w konferencji zapowiedzieli
Franciszek Wala, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Jerzy Koniecki, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  Przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Księgowych w   Polsce, Prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie
Zbigniew Żurek, Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  Wiceprezes Business Centre Club, Członek  Rady Dialogu Społecznego
Zbigniew Jacek Wiliński,  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów

PANEL I
  9.30 Kontrola biznesowa jako narzędzie wspierania bezpieczeństwa biznesu i ograniczenia ryzyka  podatkowego
prowadzący - Jakub Boberski  Taxa Group

10.15  Bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy. Nowe technologie usprawniające pracę biura  rachunkowego a potrzeby Klienta.

11.00  przerwa kawowa

PANEL II
11.30 Wellbeing w praktyce
prowadząca - Agnieszka Czerkawska, Praktyk psychologii pozytywnej, Konsultant ds.  wellbeing,   
Happiness Coach, lider, przedsiębiorca.    
Czym jest wellbeing i jak go stosować w swojej organizacji. WELLBEING W PRAKTYCE

12.00 Biura rachunkowe a potrzeby Klientów. Panel ekspercki.
Dlaczego warto przenieść księgowość do biura rachunkowego - studium przypadku
(zalety outsourcingu, obszary do poprawy, komunikacja pomiędzy podmiotami - napotykane problemy oraz możliwości ich rozwiązania)
•    oczekiwania przedsiębiorców wobec biur rachunkowych
•    jaki jest profil dzisiejszego Klienta biura
moderator – Małgorzata Kadłubaj, Członek Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Łodzi
paneliści:
Sławomir Hryniewicz, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich
Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
Iwona Wójcik, Pracodawcy Zdrowia
Karolina Bisek, Bisek,Finanse Kancelaria Księgowo-Podatkowa
Dolnośląska Izba Gospodarcza, przedstawiciel

13.00 Co to znaczy dobre biuro rachunkowe, w jakim kierunku zmierzamy. Przyszłość biur rachunkowych. Panel ekspercki.
moderator - Anna Socha, Wiceprzewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
paneliści:
Jerzy Koniecki, Przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Leszek Lewandowicz, Członek Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski
w Poznaniu
Grzegorz Kitłowski, Dyrektor Zarządzający firmy Mikomax

14.00 Lunch

14.40 Dostosowanie rachunkowości do potrzeb biznesu. Panel ekspercki
moderator – Henryk Klin, Prezes Klubu Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
paneliści:
dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze  Finansów
dr Władysław Fałowski, Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Sekretarz Głównej Zawodowej Komisji
Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

15.15 Optymalne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kontekście zawinienia biura rachunkowego.
Adwokat Artur Nowicki, Kancelaria Nowicki&Partnerzy

15.45 Odpowiedzialność księgowych w kontekście Kodeksu karnego skarbowego.
Adwokat Wojciech Baraniecki, Kancelaria Adwokacka Wojciech Baraniecki

16.15 Zmiany ordynacji podatkowej. System STIR  (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), możliwość blokowania kont bankowych. Tajemnica   
skarbowa a publiczne ujawnienie danych wrażliwych.
dr Małgorzata Żyrek, Kancelaria Doradztwa Podatkowego

16.45 RODO Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych od 2018 roku.
prowadzący - Aleksandra Otok-Zagajewska , Radca Prawny Kancelaria ZPL Legal

17.15-17.30 Losowanie nagród, konkurs wizytówkowy
Zakończenie konferencji

Odpłatność za udział w konferencji:
350 zł netto – dla Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
dla pozostałych:
390 zł netto – w przedsprzedaży ( od dnia 20.06.2018 roku do dnia 15.08.2018 roku)
450 zł netto – cena regularna od 16.08.2018 roku

Zapraszamy
www.konferencjakonel.eu