Zapisz się: na kurs/szkolenie

Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego, 
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Podkarpackiego stanowią:

Krzysztof Cieśla - prezes
Andrzej Karpiak - wiceprezes
Bogdan Kukułka - sekretarz
Alfred Szydełko - skarbnik
Beata Florek - członek
Grzegorz Kielar - członek
Witold Furman- członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.
Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Dobrosława Rączka - przewodnicząca
Celina Żurek - członek
Waldemar Furmanek - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. 
Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Zofia Kwaśnik -przewodnicząca
Beata Karpiak - członek 
Mirosław Szul - członek