Zapisz się: na kurs/szkolenie
Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2018 grupa II (4.12. i 13.12.)

BILANS 2018 grupa II (4.12. i 13.12.)

Miasto:
Rzeszów
Data rozpoczęcia:
2018-12-04
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby,
360,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

                                  
 STOWARZYSZENIE    KSIĘGOWYCH   W  POLSCE              
    Oddział   Podkarpacki   w Rzeszowie                             
    35-064 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 17 852-51-57, fax 17 852-23-96        
    www.rzeszow.skwp.pl  e-mail: biuro@rzeszow.skwp.pl             

BILANS 2018


Zapraszamy na coroczną akcję edukacyjną „Bilans” dotyczącą aktualizacji wiedzy na temat zamknięcia roku w aspekcie rachunkowo-podatkowym.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo - księgowych jednostek gospodarczych sporządzających roczne sprawozdania finansowe.

Szkolenie obejmuje 2 dni zajęć, w trakcie których zostanie zrealizowany następujący program:

Program szkolenia:

DZIEŃ I godz. 9.00-15.00

Rachunkowość
I. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle aktualnych przepisów i wymogów –   praktyczne zagadnienia dotyczące:
1.    Ewidencji związanej z mechanizmem podzielonej płatności (zmieniona ustawa o VAT) podziałem przychodów na dwa źródła (zmieniona ustawa o CIT)


II. Omówienie zmian w ustawie o rachunkowości:
1.    Zmiany w sprawozdaniu finansowym związane z mechanizmem podzielonej płatności
2.    Nowy sposób prezentacji uzgodnienia wyniku finansowego i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym po zmianie ustawy o CIT
3.    Elektronizacja sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania:
a.    sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.
b.    sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych na BIP na stronie Ministerstwa Finansów.
c.    podpisywanie sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej
d.    składanie sprawozdań finansowych do KRS po dniu 15.03.2018r. i 1.10. 2018r.
e.    składanie sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej/ urzędu skarbowego po dniu 1.10.2018r.
f.    struktura logiczna elektronicznych sprawozdań finansowych a Jednolity Plik Kontrolny (JPK)  
g.    inne sprawozdania  przewidziane w ustawie o rachunkowości, sporządzane w formie elektronicznej
h.    elektroniczna postać sprawozdania z badania.

III. Sprawozdania finansowe – czynności przygotowawcze
1.    Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie  różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu
2.    z natury z dnia  28.07.2016 r
3.    Dzień sporządzenie sprawozdania finansowego skutki i wpływ na sprawozdanie finansowe
4.    Zmiany zasad rachunkowości - przykład
5.    Zdarzenia po dniu bilansowym – zasady ujmowania w sprawozdaniu finansowym
6.    Poprawianie błędów

IV. Wycena i prezentacja wybranych pozycji bilansu.
1.    Środki trwałe z uwzględnieniem  zasad zawartych w KSR 11
2.    Rezerwy
3.    Odpisy aktualizujące wartość aktywów
4.    Instrumenty finansowe
5.    Leasing
6.    Różnice kursowe
7.    Ustalenie wyniku finansowego
8.    Podatek bieżący i odroczony
9.    Salda i transakcje z podmiotami powiązanymi


V. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu finansowym


VI. Odpowiedzi na pytania uczestników


Wykładowca : Małgorzata Mazurkiewicz - Biegły rewident, specjalista ds. podatkowych


 DZIEŃ II godz. 9.00-15.00
Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe  – wybrane zagadnienia

1.    Rozliczenie dostawy towarów.
1.    Właściwy moment wykonania usługi. Usługi ciągłe.
2.    Odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica.
3.    Proporcja VAT i preproporcja VAT.
4.    Zwolnienie podmiotowe z VAT.
5.    Zasady korzystania z kas fiskalnych w nowym roku.
6.    Prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów.
7.    Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
8.    Zasady kwalifikacji kosztów do prawidłowego roku.
9.    Roboty w toku. Ile kosztów rozpoznać?
10.    Koszty finansowania w 2018 r. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?
11.    Koszty usług niematerialnych.
12.    Podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze.
13.    PIT-8AR i PIT-8C.

Wykładowca - Hubert Grzyb lub Marcin Górski – Doradcy podatkowi.Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie , ul. Targowa 3 , sala wykładowa nr 319, godz. 900–1500

Termin szkolenia:

GRUPA II
Dzień I – 4 grudnia 2018 r. (Wtorek)
Dzień II – 13 grudnia 2018 r. (Czwartek)


Odpłatność za udział w szkoleniu:
380 zł od osoby
360 zł dla członków SKwP

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Istnieje możliwość zamówienia zeszytu specjalnego pt. „Zamknięcie roku 2018” wydawnictwa: RACHUNKOWOŚĆ w cenie: 189 zł Warunkiem uczestnictwa
w szkoleniu jest nadesłanie do 28.11.2018 r. karty zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej grupy oraz dokonanie wpłaty.

Forma płatności:

• Przelew nr konta 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820
• Gotówka w kasie Oddziału

Zgłoszenia można dokonywać wysyłając kartę zgłoszenia:
e-mail: szkolenia@rzeszow.skwp.pl

Zgłoszenia na Bilans przyjmowane są wyłącznie poprzez zakładkę: pobierz kartę zgłoszenia

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 17 850 00 03

fax. 17 852 23 96

e-mail: biuro@rzeszow.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00
soboty 7:00 - 14:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@rzeszow.skwp.pl