Zapisz się: na kurs/szkolenie

Faktura VAT 2018/2019

Miasto:
Rzeszów
Data rozpoczęcia:
2018-11-27
Typ:
seminarium
Tryb:
wt
Opłata:
200,- zł od osoby,
180,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
brak miejsc


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE

ZAPRASZA NA SZKOLENIE:


Faktura VAT 2018 / 2019

I.    Informacje ogólne.
1)    Rola faktury VAT w obrocie gospodarczym.
2)    Obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania (przepisy wspólnotowe + przepisy krajowe).
3)    Faktura VAT a rachunek.

II.    Faktura VAT.
1)    Podmioty obowiązane do wystawiania faktur.
2)    Podatnicy VAT, którzy nie muszą wystawiać faktur.
3)    Prawidłowa treść faktury.
4)    Faktura zaliczkowa.
5)    Faktura VAT a refaktura.
6)    Faktura a paragon.
7)    Proponowane zmiany na 2019 – faktura do paragonu na firmę.
8)    Faktura w walucie obcej. Zasady ustalania właściwego kursu waluty.
9)    Faktura wystawiana w imieniu i na rzecz sprzedawcy – samofakturowanie.
10)    Terminy wystawiania faktur.
11)    Przechowywanie faktur.
12)    Wadliwe, w tym nieterminowe wystawianie faktur. Konsekwencje.

III.    Faktura VAT w formie elektronicznej.
1)    Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej. Czy taki dokument jest potrzebny?
2)    Scan / zdjęcie podpisanej faktury.
3)    Faktura otrzymana w formie elektronicznej, a następnie w formie papierowej.
4)    Autentyczność i integralność treści faktury.
5)    Odliczanie VAT z faktury elektronicznej.

IV.    Faktura korygująca.
1)    Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
2)    Prawidłowa treść faktury korygującej.
3)    Zbiorcza faktura korygująca.
4)    Prawidłowy kurs faktury korygującej.
5)    Ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury z zagranicy. Przedstawienie problemu z punktu widzenia sprzedawcy i nabywcy.
6)    Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje i orzeczenia.
7)    Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego bez potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.


V.    Noty korygujące i duplikaty faktur.
1)    Które dane można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają zmianie notą korygującą?
2)    Jedna nota korygującą na wszystkie dane nabywcy. Czy to prawnie dopuszczalne?
3)    Akceptacja noty korygującej.
4)    Wystawianie duplikatów faktur VAT.
5)    Odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco?

VI.    Faktura jako dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.
1)    Przesłanki, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.
2)    Faktura otrzymana przed dostawą towarów albo przed wykonaniem usługi a odliczenie VAT.
3)    Otrzymanie faktury VAT z opóźnieniem (kilka miesięcy po transakcji) a prawo do odliczenia VAT.
4)    Błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?
5)    Inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.
6)    „Pusta” faktura – jak się bronić?
7)    Transakcje zagraniczne (WNT oraz import usług)  a odliczenie VAT. Czy faktura jest potrzebna? Co zrobić, gdy nie ma faktury na czas?
8)    Faktura z zagranicznym podatkiem VAT. Prawidłowy sposób postępowania.

VII.    Kasy fiskalne 2019.


Wykładowca: Hubert Grzyb - Adwokat, Doradca Podatkowy
Termin szkolenia:  27 listopad 2018 r. godz. 9:00-15:00


Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP nr 319 ul. Targowa 3, Rzeszów
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:
200 zł od 1 osoby
180 zł od 1 osoby dla członków SKwP mających opłacone składki za bieżący rok.
W przerwie szkolenia przerwa kawowa i lunch.
Forma płatności:
· Przelew – nr konta: 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820
· Gotówka – w kasie Oddziału
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty przed szkoleniem.
Forma przesłania karty:
• e-mail : szkolenia@rzeszow.skwp.pl; biuro@rzeszow.skwp.pl
• adres biura SKwP w Rzeszowie ul. Targowa 3


brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 17 850 00 03

fax. 17 852 23 96

e-mail: biuro@rzeszow.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00
soboty 7:00 - 14:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@rzeszow.skwp.pl