Zapisz się: na kurs/szkolenie
Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista ds.rachunkowości podatkowej (74 godz.)

Specjalista ds.rachunkowości podatkowej (74 godz.)

Miasto:
Rzeszów
Data rozpoczęcia:
2018-02-17
Typ:
kurs
Tryb:
sob
Opłata:
750,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
450,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
300,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

 

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, który został ujęty w kwalifikacji zawodów  rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r.- kod zawodu 241105. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości podatkowej ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Czas trwania kursu wynosi 74 godziny lekcyjne (w tym 2 godz. egzamin) 1 godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia na kursie odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.
Proces kształcenia oparty jest o:
 • zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiazywania problemów,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

WYMAGANIA WSTĘPNE


Słuchaczami kursu Specjalisty ds. rachunkowości mogą być osoby:
 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,posiadające wiedzę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • które zamierzają podjąć pracę w służbach finansowo -księgowych i będą prowadzić rozliczenia z budżetem,
 • które pracują w pracę w służbach finansowo -księgowych i pragną poszerzyć (ugruntować) swoją wiedzę w zakresie rozliczeń z budżetem,prowadzące działalność gospodarczą.

PROGRAM

 1. System podatkowy w Polsce, wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej oraz podstawy kodeksu karno- skarbowego 
 2. Podatki dochodowe
 3. Podatek (VAT) od towarów i usług
 4. Podatki kosztowe i opłaty 
 5. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych        

ORGANIZACJA

Kurs organizowany jest w trzech trybach do wyboru przez uczestnika:

 • w dzień roboczy w godz. 8:00-13:00 lub
 • w dzień roboczy w godz.16:00-19:00

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

 

DODATKOWE INFORMACJE 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
•    materiały szkoleniowe
•    gorące napoje(kawa,herbata),
•    Zaświadczenie wg wzoru MEN,
•    Certyfikat SKwP
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 17 850 00 03

fax. 17 852 23 96

e-mail: biuro@rzeszow.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00
soboty 7:00 - 14:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@rzeszow.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: