Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej ⇒www.gov.pl⇐, poruszono następujące zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • inwentaryzacja w czasie COVID -19,
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (sf):
    • wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
    • dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19,
  • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
  • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
  • sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

(...)

Krzysztof Hałub

Więcej na stronie Aktualności Wydawnictwa "Rachunkowość".

Pozostałe aktualności

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820