search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

OFERTA PRACY – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Firma Inwentech z siedzibą w Krośnie istnieje na rynku od ponad 19 lat. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem instalacji sanitarnych w obiektach biurowych, hotelowych, przemysłowych i innych. Specjalizujemy się w realizacji prestiżowych i trudnych technicznie obiektów. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań zapewniających komfort oraz inspirowanie przyszłości a kluczowymi wartościami są dla nas: rozwój, wyzwania, jakość, stabilność i relacje. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko główny księgowy. Jeżeli jesteś osobą sumienną, skrupulatną i otwartą na nowe wyzwania zapraszamy do współpracy.

 

Wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego
 • znajomość programu Comarch Optima
 • bardzo dobra znajomość programu MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego poszukiwania rozwiązań, dokładność oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • doświadczenie w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za przygotowanie i aktualizowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Spółek z Grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego
 • nadzór nad merytoryczną i formalną poprawnością ewidencji dokumentów finansowych i księgowych
 • nadzór nad comiesięcznym finansowo-księgowym zamknięciem ksiąg rachunkowych, oraz prawidłowym obiegiem dokumentów
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz innych raportów zgodnie z wymogami banków, inwestorów i udziałowców
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z audytorem w procesie badania rocznych sprawozdań finansowych
 • terminowe sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT) reprezentacja Spółki przed organami Skarbowymi
 • przygotowanie raportów oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, MBP, UM)
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnętrznych działu księgowości
 • wycena kontraktów długoterminowych
 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości oraz wdrożenie i przestrzeganie procedur księgowo-podatkowych

 

Oferujemy:

 • współpraca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy i zaangażowania
 • narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków
 • pełne wsparcie merytoryczne podczas okresu wdrożeniowego
 • miejsce pracy Krosno

 

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@inwentech.pl w temacie maila wpisując: Oferta pracy – główny księgowy. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

_________________________________________________________________________
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INWENTECH GROUP SP. Z O.O.
ADMINISTRATOR
Administratorami danych osobowych jest Inwentech Group Sp. z o.o. Krosno ul. Białobrzeska 100A
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych do celów rekrutacyjnych prosimy kierować na adres: rekrutacja@inwentech.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na stronie https://www.inwentech.pl udostępniamy formularz rekrutacyjny. W przypadku wysłania formularza rekrutacyjnego związanego z konkretną ofertą - Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji oraz, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę, do celu innych (obecnych i przyszłych) rekrutacji. W przypadku wysłania ogólnego formularza rekrutacyjnego (nie związanego z konkretną ofertą) lub dostarczenia nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób - Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji różnych (obecnych i przyszłych) procesów rekrutacji. W ramach realizacji procesów rekrutacji, podane przez kandydata dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ZAKRES DANYCH, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku wysłania formularza rekrutacyjnego związanego z konkretną ofertą - podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów do pracy obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO[i] w związku z art.22 Kodeksu pracy (podjęcie działań przed zawarciem umowy). Jeżeli udostępniasz nam poprzez ten formularz inne dane lub dokumenty, to będą one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która jest wyrażana przez samo wysłanie formularza (w celu konkretnej rekrutacji) lub zaznaczenie checkboxa (dla innych rekrutacji). W przypadku wysłania ogólnego formularza rekrutacyjnego (nie powiązanego z konkretną ofertą) lub dostarczenia nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób oraz jeżeli udostępniasz nam Twoje dane poprzez formularz kontaktowy lub formularz dotyczący przypomnienia o ofercie - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, przy czym w takim wypadku już samo wysłanie formularza lub dostarczenie nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Nie wypełnienie pól formularza wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i sam decydujesz o zakresie danych udostępnionych w formularzu, w udostępnianych dokumentach lub w innej formie w toku rekrutacji. W celu cofnięcia zgody lub rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej jednak nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia przekazania danych.
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do : dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).Pytania i wnioski prosimy kierować na adres : rekrutacja@inwentech.pl
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ODBIORCY
Dane kandydatów do pracy mogą być udostępniane w dziale HR kadrowym, doradcom. Dane przechowywane są na serwerze Inwentech Group. Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa w UE, w którym prowadzi działalność spółka Inwentech Group.
RODO – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820