search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Stanowisko: Księgowa/y

Termin składania ofert: 03.2024

Liczba miejsc pracy: 1

Wymagania:

 1. Wykształcenie: średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość), mile widziane wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość)
 2. Doświadczenie: doświadczenie na stanowisku księgowego ( pełna księgowość)

Kompetencje: znajomość z zakresu:

 • ubezpieczeń społecznych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku VAT
 • dofinansowań do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
 • obsługi programu PŁATNIK, programu księgowego SYMFONIA oraz REWIZOR
 1. Inne: obsługa komputera (WORD, EXCEL), otwartość, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
 2. Obowiązki:
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości;
 • analizowanie faktur i innych dokumentów księgowych;
 • przygotowywanie budżetów działalności i analiz finansowych;
 • księgowanie faktur;
 • kontaktowanie się z klientami i dostawcami w sprawach finansowych;
 • rozliczanie dotacji i dofinansowań zewnętrznych;
 • przygotowywanie przelewów księgowych;
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 • współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS

Miejsce i warunki pracy:

OMNES SP. Z O.O. / SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ OGRÓD DOKUMENTÓW”

ul. Wilsona 6 A, 37-500 Jarosław

Umowa o pracę  w pełnym wymiarze godzin – 1/1 etat

 Wymagane dokumenty :

 1. Aktualne CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr  tel. (16) 621-53-78 wew. 126.

 Oferty należy składać do dnia 31.03.2024. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
 • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
  Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
 • Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820