Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudnia
Opłata:
950,- zł od osoby
855,- zł zniżka* dla członków
Raty:
550,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu,
400,- zł płatne w trakcie trwania kursu,

Podatek VAT od A do Z - kompendium wiedzy dla początkujących

 

CEL KURSU:

Celem  kursu jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatku od towarów
i usług, a także z zasadami jego funkcjonowania. Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają karierę zawodową (lub naukową) oraz dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę na temat tego podatku.

Celem kształcenia jest także pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu w/w podatku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą uczestnikom ich codziennej pracy.

 

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 2. ćwiczenia praktyczne
 3. naukę własną słuchacza,
 4. studiowanie literatury przedmiotu,
 5. praca kontrolna w postaci testów oraz zadań praktycznych.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ osoby posiadające wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM KURSU:

 1. Cechy i zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.
 2. Krajowy zakres opodatkowania podatkiem VAT.
 3. Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze obrotu towarami.
 4. Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze świadczenia usług (definicja, miejsce, warunki)
 5. Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze świadczenia usług (definicja, miejsce, warunki)
 6. Pojęcie podatnika VAT czynnego i biernego:
 7. Ogólne i szczegółowe zasady powstawania obowiązku podatkowego: obrót krajowy i zagraniczny.:
 8. Zasady powstawania obowiązku u podatników rozliczających się kasowo (pojęcie „małego podatnika”
 9. Zasady dokumentowania transakcji na gruncie ustawy o podatku VAT:
 10. Zasady wystawiania faktur korygujących (in plus i in minus).
 11. Kasy fiskalne:
 12. Zasady odliczania podatku naliczonego:
 13. Ulga na złe długi oraz zasady jej funkcjonowania.
 14. Częściowe odliczanie podatku VAT tzw. wskaźnikiem proporcji oraz roczne korekty z tego tytułu (działalność mieszana).
 15. Podatek naliczony związany czynnościami podlegającymi jak też niepodlegającymi podatkowi ( tzw. prewspółczynnik) – zasady funkcjonowania oraz metody ustalania prewspółczynnika.
 16. Deklaracje i inne obowiązki sprawozdawcze dotyczące podatku VAT:
 17. Zasady prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych na gruncie podatku VAT.
 18. Samochody w działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT.
 19. Przegląd bieżącego orzecznictwa sądowego i aktualnych interpretacji podatkowych.
 20. Planowane zmiany prawne w podatku VAT oraz kierunki jego rozwoju

ORGANIZACJA KURSU:
Czas trwania kursu - 42 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia są prowadzone w formie online:
•   popołudniami raz lub dwa razy w tygodniu od godz. 16:30  
* czas trwania zajęć 4-5 godz. lekcyjnych

TERMINY SPOTKAŃ na kursie: 23,28,30 marzec; 4,11,13,18,20,25,27 kwiecień 2023 r., 

 

Proces kształcenia oparty jest o:
•    zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
•    materiały przygotowane przez wykładowców,
•    naukę własną słuchacza.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Zajęcia odbywać będą się w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć - Microsoft Teams. Na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Ms Teams. Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie. Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Minimalne wymagania techniczne komputera:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

DODATKOWE INFORMACJE
W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
•    materiały szkoleniowe,
•    zaświadczenie wg wzoru MEN - po spełnieniu wymogów uczestnictwa w kursie, tj.:
- obecność na zajęciach,
- zaliczenie pracy kontrolnej.

Dane uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820