Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
listopad 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob
Opłata:
1500,- zł od osoby
1350,- zł cena/zniżka* dla członków Stowarzyszenia posiadających roczny staż
Raty:
500,- zł płatna przed rozpoczęciem kursu,
500,- zł płatna w trakcie kursu,
500,- zł płatna w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145). oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. Studiowanie literatury przedmiotu,
 4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

Czas trwania kursu wynosi  94 godziny lekcyjne w tym 2 godz. egzaminu. (godzina lekcyjna to 45 minut)

 

PROGRAM

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne

 

ORGANIZACJA

Zajęcia online odbywają się w trybie:

 • weekendowym (w sobotę) 
 • popołudniowym (poniedziałki i środy)

 

Egzamin przeprowadzany jest stacjonarnie w siedzibie SKwP, ul. Targowa 3

Zajęcia online prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams  Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma login i hasło do aplikacji.

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Prosimy, aby wpłaty za kurs dokonywać po otrzymaniu od nas informacji o terminie rozpoczęcia kursu.

 

Firmy kierujące pracowników na kurs wpłacają pełną kwotę przed rozpoczęciem kursu.

Forma płatności:

 • Przelew – nr konta: 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820

*Ze zniżki korzysta:
- członek zwyczajny
- członek wspierający

Aby zniżka była uwzględniona liczony jest staż członkowski (12 miesięcy) na dzień rozpoczęcia kursu
oraz terminowe opłacanie składek.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820