Miasto:
Rzeszów
Miejsce:
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
Termin rozpoczęcia:
11.05.2023 (termin przełożony z 13.04.2023)
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
czw
Opłata:
1500,- zł od osoby
1350,- zł Cena dla członków
Raty:
500,- zł płatna przed rozpoczęciem kursu,
500,- zł płatna w trakcie kursu,
500,- zł płatna w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145). oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
  3. Studiowanie literatury przedmiotu,
  4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

Czas trwania kursu wynosi  94 godziny lekcyjne w tym 2 godz. egzaminu. (godzina lekcyjna to 45 minut)

 

PROGRAM

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne


ORGANIZACJA

Pierwsze zajęcia 11.05.2023 r., odbędą się STACJONARNIE (odbiór materiałów szkoleniowych), w siedzibie Stowarzyszenia
ul. Targowa 3, III piętro. 
Kolejne spotkania hybrydowo – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line do wyboru przez słuchacza.

Egzamin przeprowadzany jest stacjonarnie w siedzibie SKwP, ul. Targowa 3

Zajęcia online prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams  Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma login i hasło do aplikacji.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

  • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
  • 2 GB pamięci RAM,
  • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
  • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
  • głośniki/kamera/mikrofon.

Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji o terminie rozpoczęcia kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820