search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Dofinansowanie z KFS

 

Pracodawco! Zainwestuj w potencjał kadrowy, podnosząc kwalifikację swoje i swoich pracowników!

Zapraszamy na nasze kursy oraz szkolenia i przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS.

 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.  Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

 

ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOTACJI W 4 KROKACH:

  1. Dowiedz się odnośnie terminu naboru wniosków w Twoim powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej. Najczęściej jednak należy zadzwonić na ich infolinię).
  2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
  3. Wybierz interesujące Cię szkolenia z naszej strony –  https://rzeszow.skwp.pl/terminy-szkolen-i-kursow/
  4. Uzupełnij wnioski - ta czynność leży po stronie przedsiębiorstwa składającego wniosek. W niektórych powiatach wymagane jest, aby na jednym z załączników podpisała się instytucja szkoląca. Wyślij do nas uzupełniony załącznik ⇒ Odeślemy podpisany dokument.

 

 

  • Certyfikat jakości firmy szkolącej - nie posiadamy
  • Numer ewidencyjny RIS to: 2.18/00023/2019
  • PKD firmy: 9499Z
  • Numer NIP: 5260307956
  • Regon: 007026416-00151
  • Numer ewidencyjny RSPO to: 88913

 

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820