search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

W dniu 1 sierpnia 1957 r. odbyło się ogólne zgromadzenie Członków Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w którym udział wzięło 43 członków. Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd w składzie:
Stanisław Paraponiak – przewodniczący
Bronisław Wisz – z-ca przewodniczącego,
Krzysztof Szmatka – z-ca przewodniczącego,
Zenon Orzelski – sekretarz
Jan Duda – skarbnik
Czesław Jaśkiewicz – członek
Edward Moskwa – członek

Wybrane na zgromadzeniu organizacyjnym władze Oddziału pracowały do 1970 r.

Pierwsza siedziba Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mieściła sięw gmachu Rzeszowskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego przy ul. Hanki Sawickiej (obecnie św. Mikołaja)

W latach- 1971-1986 w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym przy ul. Słowackiego 24.

Od 15 stycznia 1987 roku siedziba oddziału mieściła się na ul. Kopczyńskiego 8 w Rzeszowie.

Wzrost potrzeb szkoleniowych sprawił, że w 1996 roku zakupiono lokal przy ul. Targowej 3 (obecna siedziba Oddziału)

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych uregulowane zostały zasady prowadzenia rachunkowości a także sporządzania sprawozdań finansowych i przechowywania dowodów i ksiąg rachunkowych. W tym okresie opracowano plany kont, określono zasady ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów. Uregulowano też zasady amortyzowania i umorzenia majątku trwałego. W tym czasie Oddział częściej promował swoje osiągnięcia w mediach, a młodzież chętnie zaczęła wybierać zawód księgowego.

Lata dziewięćdziesiąte to kolejne zmiany w przepisach. Od 1991 obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Od 1995 roku zagadnienia reguluje ustawa, od tego czasu obowiązuje również ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Oddział od tej pory zwiększa liczbę prowadzonych kursów a od 1996 corocznie organizuje obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów.

10 maj  w 2003 roku Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego przyjął uchwałą zmianę nazwy Oddziału. Od tej pory jesteśmy Podkarpackim Oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Rozwój gospodarki oraz dokonujące się w Polsce częste zmiany przepisów przekładają się na rosnącą liczbę szkoleń oraz na różnorodność realizowanych tematów.Z roku na rok powiększa się liczba wykładowców współpracujących ze Stowarzyszeniem Księgowych. Osoby te to wybitni specjaliści, praktycy, biegli rewidenci. To fachowcy z dziedzin takich, jak rachunkowość, finanse, prawo, podatki, odznaczający się praktyczną i teoretyczną wiedzą, a także znakomici dydaktycy. Wykładowcy ci otrzymują najwyższe noty w ankietach przeprowadzanych na szkoleniach.

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820