search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

W okresie od 2023 do 2026 roku Zarząd Oddziału Podkarpackiego stanowią:

Andrzej Karpiak - prezes
Elżbieta Pudło - wiceprezes
Alfred Szydełko - wiceprezes
Beata Florek - sekretarz
Krzysztof Cieśla - skarbnik
Katarzyna Altamer - członek
Dorota Drabik - członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

Skład osobowy na lata 2023 – 2026:

Dobrosława Rączka - przewodnicząca
Waldemar Furmanek - zastępca przewodniczącej
Teresa Matuła - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Skład osobowy na lata 2023 – 2026:

Beata Karpiak -przewodnicząca
Mirosław Szul - zastępca przewodniczącej
Łukasz Szydełko - członek

 

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820