Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Podkarpackiego stanowią:

Krzysztof Cieśla - prezes
Andrzej Karpiak - wiceprezes
Bogdan Kukułka - sekretarz
Alfred Szydełko - skarbnik
Beata Florek - członek
Elżbieta Pudło - członek
Dorota Drabik- członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.
Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Dobrosława Rączka - przewodnicząca
Waldemar Furmanek - zastępca przewodniczącej
Teresa Matuła - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.
Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Zofia Kwaśnik -przewodnicząca
Beata Karpiak - zastępca przewodniczącej
Mirosław Szul - członek

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820